2010/1.
2010

2010/1.

 • Rövid hírek
 • Zsarnóci Csaba: Almunia versenypolitikai biztosjelölt meghallgatása az Európai Parlamentben
 • Tóth Tihamér: Almunia párizsi bemutatkozó beszédei
 • Hargita Eszter: Az Európai Bizottság 2009-ben hozott, Magyarországnak címzett állami támogatási határozatai
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság határozata a Postbus AG számára nyújtott közszolgáltatási kompenzáció tárgyában
 • Hargita Eszter - Zsarnóci Csaba: Dell Products (Lengyelország) Sp. z o.o. részére nyújtandó állami támogatásról szóló C 46/08 (korábbi N 775/07) sz. európai bizottsági határozat
 • Gyürkés Anita: Az Európai Bizottság privatizáció állami támogatási szempontú megítélésére vonatkozó gyakorlata, illetve annak változása a Bank Burgenland-eset tükrében
 • Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások
 • Lucius Ágnes: A tiltott támogatások visszatérítésének legújabb esetjoga
 • Remetei Filep Zsuzsanna: A panaszosok, harmadik felek jogvédelme a közösségi állami támogatási jogban

Bővebben

2010/2.
2010

2010/2.

 • Staviczky Péter: A pénzügyi és gazdasági válság leküzdése érdekében a pénzügyi ágazatra vonatkozó ideiglenes állami támogatási szabályok
 • Göncz Ildikó - Hargita Eszter: Az Európai Bizottság 2009-ben hozott, Magyarországnak címzett állami támogatási határozatai
 • Zsarnóci Csaba: A Fortis Bank megmentési támogatása
 • Staviczky Péter: A pénzügyi és gazdasági válság leküzdése érdekében a reálgazdaságra vonatkozó ideiglenes állami támogatási szabályok
 • Hargita Eszter: Az ideiglenes közlemény alapján Magyarországon bevezetett támogatások
 • Bolf-Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: A pénzügyi és gazdasági válság kapcsán Magyarországon bevezetett munkahelyteremtő és munkahelymegőrző intézkedések rövid bemutatása
 • Remetei Filep Zsuzsanna - Staviczky Péter: Rövid távú exporthitel-biztosítás – a Mehib Zrt. intézkedései a válság hatásainak csökkentésére
 • Komáromi Edit - Gyürkés Anita: Az Európai Bizottság ideiglenes keretszabály alapján hozott egyedi döntései

Bővebben

2010/3.
2010

2010/3.

 • Hargita Eszter - Mohay Ákos - Reiter Ágnes: A beruházási támogatások esetében Budapestre alkalmazandó maximális támogatási intenzitás 2011-től történő változásával kapcsolatban felmerülő egyes kérdések
 • Galamb Zsófia - Kányási Zsófia: Az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatásért járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatások
 • Arányi Dániel: A Szélessávú Iránymutatás Mérlegelési Tesztje a gyakorlatban
 • Staviczky Péter: Az Európai Bíróság 2010-ben hozott, közszolgáltatások kompenzálására vonatkozó ítéletei
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság közelmúltban hozott adóintézkedésekhez kapcsolódó állami támogatási döntései
 • Remetei Filep Zsuzsanna: Támogatási lehetőségek rendkívüli események vagy természeti csapások esetén a légi közlekedési ágazatban
 • Lucius Ágnes: A France Télécom ügy, avagy a támogatásnyújtásra tett ajánlat nem valósít meg állami támogatást
 • Staviczky Péter: Megfelelni a globalizáció kihívásainak: a külföldi közvetlen tőkebefektetésekhez nyújtott állami támogatások belső piaccal való összeegyeztethetősége

Bővebben

2010/4.
2010

2010/4.

 • Rövid hírek
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság legjobb eljárási gyakorlatokat összefoglaló kódexe
 • Giba Gábor: Gyakorlati útmutató támogatás visszafizettetését elrendelő bizottsági határozat esetén a visszatérítés kamatainak számításaihoz
 • Lucius Ágnes: A tiltott támogatások visszatérítése közvetett kedvezményezettektől
 • Gyürkés Anita: Az Európai Bizottság határozata a MOL Nyrt-nek nyújtott állami támogatás ügyében
 • Leposa Martina: Freistaat Sachsen ügy
 • Staviczky Péter: Az Európai Bíróság C–334/07. P. SZ. Szászország kontra Bizottság ügyben hozott ítéletének értékelése
 • Mohay Ákos: Válság után? Az Európai Bizottság ideiglenes állami támogatási szabályok módosítására vonatkozó tervezete
 • Staviczky Péter: Az Európai Bizottság ellenőrzési jogköre a csoportmentességi rendeletek alapján nyújtott támogatások tekintetében
 • Staviczky Péter: A Törvényszék ítélete a DHL-nek a lipcsei reptér által biztosított garanciák tárgyában hozott bizottsági határozat felülvizsgálatáról

Bővebben